Blogger Layouts

Friday, 6 January 2012

Perkembangan dan Kepentingan Pengangkutan di Malaysia

1.0       PENDAHULUAN
Pengangkutan bermaksud membawa barangan dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Selain itu, pengertian pengangkutan ini juga bermaksud kenderaan. Walaupun definisi pengangkutan disampaikan dengan cara berlainan tetapi masih membawa maksud yang sama iaitu, pengangkutan bermaksud pergerakan untuk membawa penumpang atau barangan dari suatu tempat ke tempat yang lain ataupun mengubah lokasi fizikal sesuatu barangan atau penumpang. Oleh itu, pengangkutan berfungsi sebagai media yang menghubungkan satu lokasi dengan lokasi yang berlainan dan membolehkan melakukan pergerakan manusia.
            Sebagai satu aktiviti asas manusia, pengangkutan membantu memindahkan manusia dan barangan dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Sistem pengangkutan yang terjalin dibentuk oleh jaringan jalan dan pengangkutan dan seterusnya membentuk pergerakan yang berlaku dalam sesebuah kawasan. Bidang pengangkutan memainkan peranan penting dalam menyelaras segala program pembangunan sesebuah negara. Sektor pengangkutan bukan sahaja merupakan penawaran perkhidmatan yang produktif dan berpotensi, tetapi juga merupakan penawaran kemudahan mod pergerakan umum dalam pelbagai jenis dan bentuk bersesuaian dengan kehendak kemajuan masyarakat. Malah dewasa ini pengangkutan merupakan keperluan dalam kemudahan pergerakan manusia dan barangan yang perlu dimiliki dan menjadi asas utama dalam kehidupan seharian.
Dengan perkembangan aktiviti manusia yang kian meningkat dan bertambah kompleks melalui pelbagai fungsi dan aktiviti seharian secara tidak langsung meningkatkan keperluan permintaan terhadap pelbagai jenis kenderaan. Serentak dengan itu, jumlah kenderaan di jalan raya juga meningkat dengan pesatnya pada setiap tahun. Dengan bertambahnya bilangan kenderaan secara berterusan di negara kita ketika ini seperti juga di negara-negara lain terutama di bandar-bandar utama dan di jalan-jalan raya utama secara langsungnya telah menimbulkan pelbagai isu dan permasalahan lalu lintas khususnya kemalangan jalan raya.

2.0 FUNGSI PENGANGKUTAN

Keperluan untuk pengangkutan wujud walaupun dalam masyarakat yang belum mencapai pembangunan ekonomi yang tinggi. Apabila ekonomi sesuatu kawasan makin membangun, permintaan untuk pengangkutan semakin meningkat. Selain fungsi ekonomi, pengangkutan juga mempunyai fungsi sosial untuk menghubungkan silaturahim sesama manusia sama ada ahli keluarga atau sahabat handai. Dengan adanya sistem pengangkutan yang lebih baik manusia boleh memilih untuk bekerja di sesuatu tempat di mana majikan boleh menawarkan gaji yang lumayan tetapi pada masa yang sama memilih untuk tinggal di kawasan pilihan mereka. Pengangkutan juga membolehkan manusia menggunakan masa santainya dengan cara terbaik.[1]
Di bandar, sebahagian besar penyediaan kemudahan adalah untuk memenuhi permintaan bergerak daripada pengguna, dari satu tempat kepada satu tempat yang lain. Antaranya untuk menghubungkan pengguna ke tempat bekerja, pusat perkhidmatan, sekolah dan institut pengajian, tempat membeli belah dan sebagainya. Penyediaan mod pengangkutan yang pelbagai, adalah untuk memberi peluang kepada masyarakat memilih mod pengangkutan yang lebih mesra pengguna, selamat, selesa dan ekonomik. Pengangkutan juga dilihat sebagai pemangkin yang mampu melonjakkan pembangunan ekonomi ke tahap yang lebih tinggi sejajar dengan matlamat untuk meningkatkan pengeluaran barangan dan perkhidmatan, penjanaan, guna tenaga dan pembangunan masyarakat seluruhnya.
Pengangkutan berfungsi sebagai faktor integrasi dan koordinasi dalam masyarakat yang kompleks terutamanya dalam masyarakat perusahaan. Pengangkutan berkait rapat dengan pergerakan barangan. Tanpa sistem pengangkutan, sesuatu masyarakat itu tidak dapat berkembang maju dan menerima perubahan dalam sistem sosial, ekonomi dan sebagainya. Pengangkutan juga mempunyai fungsi yang berkaitan dengan pertambahan penduduk, perkembangan bandar dan guna tanah. Pengangkutan boleh mengubah bentuk perkembangan bandar. Pada masa dahulu, pertambahan penduduk hanya tertumpu pada kawasan yang mempunyai sosioekonomi tertentu tetapi dengan perkembangan pengangkutan, perkembangan bandar mengikut perkembangan pengangkutan.

2.1       Jenis-jenis Pengangkutan
Pengangkutan boleh dibahagikan kepada pelbagai jenis. Jika dikaitkan dengan mod atau ragam pengangkutan boleh dibahagikan kepada beberapa bahagian iaitu pengangkutan darat, pengangkutan air, dan juga pengangkutan udara.

2.1.1    Pengangkutan Darat
Pengangkutan darat biasanya dikaitkan dengan kenderaan yang menggunakan jalan raya sebagai laluan. Antaranya ialah kenderaan persendirian seperti kereta dan juga motosikal, pengangkutan awam seperti bas ekspres, bas mini, teksi dan juga kereta sewa, serta kenderaan perdagangan seperti lori, bas kilang dan juga treler.
Setiap jenis kenderaan mempunyai fungsi serta kapasiti masing-masing. Sebagai contoh, kenderaan persendirian memberi kelebihan dari segi penjimatan masa, perkhidmatan dari pintu ke pintu dan kebolehsampaian. Walau bagaimanapun, kenderaan persendirian hanya mampu menampung 4 hingga 5 orang penumpang untuk kereta ataupun, 6-8 orang untuk kenderaan serba guna (MPV). Sementara pengangkutan awam memberi faedah dari segi kemurahan tambang, keupayaan kenderaan yang tinggi dan juga kemudahan mendapatkan perkhidmatan. Berikut merupakan pendaftaran kenderaan darat mengikut jenis.

2.1.2    Kereta api
Pada mulanya, kereta api ditarik oleh kuda sehinggalah awal abad ke-19 di mana enjin wap digunakan. Kereta api di Malaysia pada permulaannya digunakan bagi mengangkat bijih timah. Perkhidmatan ini bermula pada 1 Jun 1885 dari Taiping ke Port Weld. Pada 1920-an, kereta api mula menggunakan diesel sehinggalah sekarang kereta api menggunakan tenaga elektrik. Pada 1970-an kebanyakan negara telah menggantikan kereta api wap untuk kegunaan harian. Kereta api terdiri daripada beberapa kenderaan berlandasan yang boleh bergerak bersama untuk membawa muatan atau penumpang dari satu tempat ke tempat yang lain melalui laluan tertentu. Landasan kereta api biasanya terdiri daripada rel konvensional.[2]

2.1.3    Pengangkutan Udara
Pengangkutan udara mempunyai kelebihan perkhidmatan dari segi kelajuan dan keselesaan kepada penumpang. Pengangkutan jenis ini biasanya digunakan untuk perjalanan jarak jauh. Pengangkutan ini juga boleh dibahagikan kepada perkhidmatan pengangkutan untuk penumpang dan juga barangan. Antara syarikat perkhidmatan udara di Malaysia adalah Malaysia Airline System (MAS) dan juga Air Asia.

2.1.4    Pengangkutan Maritim
Sektor perkapalan dan pengangkutan melalui jalan laut juga telah bertambah pesat. Hai ini terbukti dengan penggunaan pelabuhan dan kemudahan maritim bertaraf dunia di Malaysia. Terdapat beberapa pelabuhan yang terkenal untuk kapal perdagangan seperti pelabuhan Tanjung Pelepas. Perkhidmatan pengangkutan untuk penumpang biasanya digunakan untuk menghubungkan kawasan tanah besar ke pulau-pulau di sekeliling.

3.0       ISU DAN MASALAH PENGANGKUTAN DI MALAYSIA

Pergantungan yang tinggi terhadap kenderaan persendirian seperti motosikal dan kereta akan memberi implikasi yang negatif dari segi penggunaan sumber tenaga, umpamanya fosil yang dibakar oleh enjin kenderaan boleh mendatangkan dan meningkatkan pencemaran udara dan seterusnya memberi impak negatif kepada persekitaran. Masalah kesesakan lalu lintas yang dialami oleh penduduk di bandar tidak seharusnya dibiarkan berterusan. Hal ini kerana kesesakan lalu lintas boleh memberi gangguan kepada persekitaran dan psikologi manusia.
            Di Malaysia, banyak isu dan masalah utama yang menjadi kekangan dalam mencapai kualiti hidup yang baik di bandar. Pertambahan penduduk bukan sahaja memerlukan lebih banyak peluang pekerjaan, permintaan terhadap perumahan, kemudahan sosial bahkan turut menambah jumlah kenderaan di jalan raya dan lebuh raya. Perubahan demografi melalui pertumbuhan semula jadi dan migrasi telah meningkatkan lagi permintaan terhadap pengangkutan bagi kemudahan untuk bergerak. Pengangkutan merupakan antara punca terpenting yang menyumbang kepada pencemaran alam sekitar, terutamanya pencemaran udara di kawasan bandar.
 Masalah ini bukan sahaja berkaitan dengan mod pengangkutan, bahkan turut melibatkan struktur jalan raya yang membahayakan seperti tiadanya pembahagi jalan yang jelas, jalan yang pecah dan berlopak, jalan tidak rata, kurangnya kemudahan lampu isyarat, kesesakan lalu lintas yang boleh memberi kesan kepada fizikal dan psikologi manusia dan beberapa kesan lagi. Keadaan-keadaan seperti ini didapati boleh menyebabkan masyarakat bandar merasa tidak selesa, susah hati, cemas, letih, lesu, kerumitan untuk berinteraksi dan kebimbangan yang serius apabila setiap hari mereka terpaksa menggunakan jalan raya tersebut ke tempat bekerja, ke pasar raya, pusat perkhidmatan atau apa sahaja urusan penting dalam keadaan pengguna tidak mempunyai pilihan yang lain.
Selain itu, kemudahan pengangkutan awam yang terdapat di bandar-bandar besar yang tidak dapat memberikan perkhidmatan yang memuaskan dan maksimum kepada pengguna. Mutu perkhidmatan yang tidak memuaskan seperti jadual perjalanan yang tidak konsisten, bilangan penumpang yang terlalu ramai yang menimbulkan kesesakan dalam bas dan monorel, kekerapan perjalanan bas yang terlalu lama, tiada kemudahan penyaman udara dan sebagainya. Keadaan-keadaan seperti ini didapati telah menimbulkan kerumitan yang serius kepada pengguna. Ada kalanya pengguna cuba beralih kepada mod pengangkutan awam, tetapi perkhidmatan yang ditawarkan pula tidak memuaskan. Manakala untuk terus menggunakan kenderaan persendirian ternyata akan lebih menyulitkan apabila terpaksa menghadapi kesesakan lalu lintas yang lama, keletihan, dan sebagainya. Hal-hal seperti ini merupakan antara masalah yang sering berlaku di kawasan bandar.

4.0       SISTEM PENGANGKUTAN SEBAGAI FAKTOR PEMBANGUNAN SESEBUAH KAWASAN

Pembangunan merupakan satu proses yang berterusan, melalui satu perancangan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat dalam pelbagai aspek. Satu aspek yang penting dalam pembangunan tersebut ialah pengangkutan. Hampir seluruh kehidupan manusia tidak terlepas daripada keperluan pengangkutan. Pengangkutan berkembang seiring dengan kemajuan kehidupan dan budaya manusia. Sistem pengangkutan merupakan salah satu faktor penggerak utama dalam pembangunan negara yang secara langsungnya dapat meningkatkan kualiti hidup sosial. Sejarah telah membuktikan bahawa proses perbandaran telah banyak membawa kesan positif kepada pembangunan negara. Dari awal lagi pusat bandar telah memainkan peranan yang penting sebagai pusat pengumpul, pertukaran barangan melalui aktiviti perniagaan dan perdagangan serta menjadi pusat pengedaran hasil pengeluaran ke kawasan-kawasan lain atau di peringkat tempatan.
Proses ini berterusan sehingga fungsi bandar merebak keluar ke kawasan-kawasan di sekitarnya setelah wujudnya kawasan-kawasan perindustrian, perdagangan, pejabat-pejabat pentadbiran, pasar raya dan kawasan kediaman yang memerlukan kawasan yang lebih luas. Akibatnya wujud pula bandar-bandar lain di pinggir bandar atau di sepanjang jalan pengangkutan utama mengikut fungsinya yang tertentu seperti bandar satelit, bandar baru, bandar peranginan, bandar universiti dan suburb yang terdiri daripada pelbagai jenis seperti suburb perumahan eksklusif, campuran dan suburb perindustrian ringan yang merangkumi kawasan bandar yang lebih luas dan kompleks seperti yang dialami pada masa kini. Justeru itu kesannya tidak dapat dinafikan di kalangan sebahagian penduduknya dalam memperoleh kualiti hidup sosial pada peringkat minimum disebabkan kepesatan proses perbandaran yang tidak terkawal.
Bandar-bandar di Malaysia kini sedang mengalami proses perbandaran yang pesat dengan melibatkan pelbagai aktiviti ekonomi, pergerakan barangan dan manusia serta jalinan rangkaian pengangkutan jalan raya yang bertambah kompleks. Tumpuan pembangunan dan proses perbandaran yang tidak terkawal serta keadaan sistem perbandaran yang tidak tersusun pada peringkat awalnya telah menyebabkan berlakunya pelbagai permasalahan dan isu pengangkutan di kebanyakan bandar utama dewasa ini. Pembangunan yang pesat bererti keluasan kawasan bandar menjadi bertambah ‘sempit’. Ditambah pula dengan sebahagian daripada kawasan pusat bandar yang kebanyakannya dijadikan kawasan kediaman, terutama di rumah-rumah kedai dua tingkat yang dibina sebelum Perang Dunia Kedua dengan dihubungi oleh lorong-lorong sempit telah menyebabkan laluan kenderaan bertambah sesak dan padat.
Bagi setengah kawasan yang lain pula terdapat percanggahan penggunaan tanah dengan ditempatkan kawasan-kawasan industri di kawasan kediaman dan perniagaan di pusat-pusat bandar. Kedudukan bangunan-bangunan peninggalan sejarah sebelum perang yang berdekatan dengan laluan lorong-lorong yang sempit menyebabkan kerja-kerja untuk melebarkan jalan raya tidak dapat dilaksanakan. Keadaan ini dijangka menjadi bertambah buruk lagi pada masa akan datang dengan bertambahnya jumlah kenderaan sama ada persendirian, awam atau pengangkutan barangan dengan melibatkan pelbagai mod pengangkutan yang akhirnya membawa banyak masalah kesesakan lalu lintas bukan saja di pusat bandar, tetapi juga di jalan-jalan utama yang sudah pun melebihi had isi padunya terutama pada waktu-waktu kemuncak.
Kepesatan perkembangan bidang pengangkutan di Malaysia adalah hasil daripada pertumbuhan dan pembangunan sosioekonomi yang berterusan. Pembangunan rangkaian pengangkutan jalan raya merupakan salah satu faktor penting dalam menyediakan infrastruktur yang diperlukan untuk kepentingan program pembangunan ekonomi negara. Kepesatan proses pembandaran menyebabkan timbulnya pelbagai masalah secara langsung atau tidak langsung. Pertumbuhan pesat bandar metropolitan seperti Johor telah menyebabkan bandar-bandar kecil mengalami kemerosotan kadar pertumbuhan dan fungsi. Perpindahan penduduk keluar boleh melebarkan lagi jurang pembangunan sosial dan ekonomi antar bandar-bandar kecil dengan bandar-bandar besar. Pembinaan lebuh raya dan sistem pengangkutan antara bandar-bandar utama dan wujudnya jalan pengangkutan yang cekap di luar bandar telah memudahkan lagi pergerakan masyarakat dan barangan.[3]
Kini, Malaysia mengamalkan sistem pengangkutan jalan raya yang lebih moden dan berteknologi tinggi di bawah `Sistem Lebuh Raya Malaysia’ melalui pengawasan Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Justeru itu proses perbandaran di Malaysia semakin pesat membangun yang bertindak sebagai penggerak ekonomi negara. Antara yang utama termasuk Lebuh Raya Utara-Selatan, Lebuh Raya Timur- Barat, Johor-Karak, Johor- Air Hitam, Lebuh Raya Pan-Borneo dan Lebuh Raya Pantai Barat, Johor. Kesemua rangkaian lebuh raya yang siap dan sedang dalam pembinaan merupakan penghubung utama dengan semua rangkaian jalan raya dan bandar-bandar sedia ada di seluruh negara. Laluan Lebuh Raya Utara-Selatan di antara Pantai Barat Semenanjung Malaysia menghubungi kawasan utara dari sempadan Malaysia-Thailand di Bukit Kayu Hitam ke Johor Johor di selatan melalui bandar-bandar utama bermula dari Alor Setar, Butterworh, Ipoh, Johor, Seremban dan Johor Johor. Bagi rangkaian Lebuh Raya Timur-Barat pula menghubungi Pantai Barat dan Pantai Timur di bahagian utara Semenanjung Malaysia dengan menghubungi Grik, Perak dan Jeli di Johor. Manakala Lebuh Raya Gua Musang pula menghubungi Kota Johor, Gua Musang, Bentong dan Johor. Di bahagian Pantai Timur Semenanjung Malaysia, Lebuh Raya Jerangau-Jabor menghubungi Kuala Johor, Kuantan, Bentong dan Johor atau terus melalui Lebuh Raya Segamat dari Kuantan, Segamat dan Johor. Di Sarawak, Lebuh Raya Pan-Borneo menghubungi Bandaraya Kuching, Sibu dan Miri.
Dengan ini pada keseluruhannya rangkaian lebuh raya di Malaysia mempunyai pengaruh dan pertalian dengan bandar-bandar yang sedang meningkat proses pembandarannya. Antaranya termasuk bandar Jitra, Sungai Petani, Taiping, Kuala Kangsar, Kota Tinggi dan Segamat, Johor. Proses ini dijangka berterusan dan akan menggalakkan lagi pertumbuhan bandar-bandar kecil di seluruh negara dalam tempoh jangka panjang.
Oleh yang demikian, sistem pengangkutan dapatlah dianggap sebagai satu daripada faktor pendorong yang utama di dalam pembangunan, terutama kepada negara yang sedang membangun. Pengangkutan berfungsi sebagai media yang menghubungkan satu tempat dengan satu tempat yang lain dan ini membolehkan pergerakan manusia. Pembinaan jalan-jalan dan kemudahan sistem pengangkutan di dalam dan di luar bandar memberi jalan masuk kepada sesuatu kawasan dan seterusnya memudahkan pengaliran pengaruh terhadap pembangunan dan unsur-unsur pemodenan. Manusia atau masyarakat lazimnya mempunyai ciri-ciri sosioekonomi tertentu. Masyarakat juga dapat dibahagikan kepada beberapa kumpulan mengikut status ekonomi dan ini dapat diukur berdasarkan jenis pekerjaan dan garis pendapatan. Faktor-faktor ini akan mencerminkan kawasan penempatan, kepadatan penduduk dan jenis sistem pengangkutan yang diperlukan.
Hal ini menunjukkan jalan-jalan utama melalui pusat-pusat penempatan dan kemudahan pengangkutan awam yang cekap amat diperlukan. Jika pengangkutan di sesuatu kawasan itu baik, murah, tepat pada waktunya, senang didapati dan terletak di lokasi yang strategik, hal ini akan mewujudkan permintaan yang berlebihan. Sesuatu lokasi yang strategik dikaitkan dengan kegiatan tumpuan seperti pusat pelancongan atau pusat membeli-belah. Jika permintaan melepasi peringkat optimum, kesesakan akan wujud dan ini akan merendahkan nilai lokasi kepada pengguna atau masyarakat sedia ada. Kesesakan lokasi sukar diukur dan ini biasanya berlaku di pusat-pusat bandar, di tempat-tempat peranginan, atau di sesebuah kawasan yang menarik. Oleh itu, perancangan pengangkutan hendaklah dikait rapat dengan perancangan guna tanah.
Dengan itu, tiap-tiap aktiviti di dalam bandar merupakan elemen-elemen yang mempunyai fungsi tersendiri. Di antara elemen-elemen penting ialah temp[at tinggal, tempat bekerja atau belajar, tempat membeli-belah dan tempat beristirahat. Tiap-tiap elemen tersebut saling berkaitan dan memerlukan suatu sistem pengangkutan. Di samping itu, kehendak masyarakat juga selalu berubah mengikut peredaran zaman. Perkembangan bandar telah mewujudkan peluang pekerjaan, meningkatkan permintaan perumahan dan memperbanyakkan pejabat.[4]
Situasi ini akan meletakkan suatu kawasan atau bandar itu di peringkat optimum, di mana tahap kesesakan amat ketara. Pada kebiasaannya, perkembangan bandar akan meluas ke kawasan pinggir bandar  dan hal ini memerlukan suatu sistem perhubungan yang baru dan menjadi faktor kepada pembukaan sesebuah bandar baru.

4.1       Pembangunan dan Pengangkutan di Iskandar Malaysia
Iskandar Malaysia terletak di dalam Negeri Johor, kawasan paling pesat membangun di selatan Semenanjung Malaysia di mana kehidupan, hiburan, alam persekitaran dan perniagaan bergabung untuk membentuk metropolis yang progresif dan berdaya maju. Wilayah Pembangunan Iskandar meliputi kawasan seluas 2,217 km persegi (221,634 hektar) bersamaan lebih 3 kali ganda saiz Singapura dan 2 kali ganda saiz Hong Kong. Kawasan di dalam lingkungannya adalah Daerah Johor Johor dan sebahagian daripada Daerah Pontian iaitu Mukim Jeram Batu, Mukim Sg. Karang, Mukim Serkat dan Pulau Kukup (Mukim Ayer Masin).
Antara kesan positif yang dapat dilihat melalui pembangunan koridor ialah sistem jalan raya yang semakin bersistematik. Dapat dilihat perbezaan pada waktu kini dan dahulu adalah amat berbeza dari segi sistem pengurusan infrastrukturnya. Sistem pengangkutan yang semakin baik ini adalah salah satu cara berkesan dalam menghubungkan satu wilayah dengan wilayah yang lain. Oleh yang demikian, kawasan-kawasan terpencil dapat dimajukan apabila jaringan jalan raya diperbaiki.
Dalam hal ini, sesebuah pembangunan yang dilaksanakan misalnya di Wilayah Pembangunan Iskandar sememangnya berkait rapat dengan kepentingan sistem pengangkutan. Pengangkutan berfungsi sebagai kenderaan untuk memindahkan bahan-bahan pembinaan di wilayah tersebut serta menghubungkan masyarakat dengan kawasan tersebut. Iskandar Malaysia mempunyai sistem jalan raya yang meluas. Selain itu, beberapa rangkaian jalan utama telah pun dicadangkan seperti Eastern Dispersal Link (EDL), Johor Bahru Coastal Road dan Johor Baru Middle Ring Road. Tambahan pelaksanaan program menaik taraf dan membaik pulih jalan raya yang relevan dan penting telah dicadangkan untuk membanyakkan jalan raya di mana kegiatan ekonomi akan meningkat di kawasan tersebut. Lebuh raya utama juga sedang dinaik taraf untuk melancarkan aliran trafik daripada kawasan yang sesak serta menyediakan laluan penghubung untuk menerajui pembangunan kawasan tersebut.[5]

5.0       KESAN PENGANGKUTAN DAN PEMBANGUNAN TERHADAP ALAM SEKITAR

Alam sekitar boleh dirujuk kepada segala benda yang berada di sekeliling manusia pada suatu titik ruang dan masa.[6] Pencemaran alam sekitar telah bermula sejak wujudnya revolusi perindustrian lagi. Dalam kita mengejar kemajuan dan meningkatkan taraf hidup, kegiatan ekonomi dan pembangunan yang pesat tidak dapat dielakkan atau dihalang bagi memenuhi keperluan dan kehendak masyarakat. Pencemaran yang disebabkan oleh kegiatan manusia sama ada secara sengaja atau tidak sengaja seperti pelepasan gas-gas beracun oleh kilang-kilang ke ruang udara, pembuangan sisa kumbahan, asap dari kenderaan, pemusnahan dan pembakaran hutan serta aktiviti yang berkaitan dengan pengaruh manusia. Hal ini secara tidak langsung adalah kesan daripada kepesatan pembangunan dan kemajuan sistem pengangkutan di negara kita.
Memang tidak dapat dinafikan bahawa pengangkutan moden telah banyak membawa perubahan dan kebaikan pada taraf kehidupan masyarakat Malaysia. Begitu juga dengan pembangunan yang berkembang dengan pesat di negara kita. Impak pembangunan terhadap alam sekitar pada masa ini semakin meningkat, walaupun terdapat pelbagai badan yang dipertanggungjawabkan untuk mengawasinya dan bertambahnya peraturan dan garis panduan yang digubal bagi melawannya.[7]
Sistem jalan raya yang baik, kemudahan sistem penerbangan yang cemerlang, dan adanya pelabuhan yang bertaraf antarabangsa sememangnya telah dapat membawa negara dan rakyat ke era kemajuan dan pemodenan. Kini setelah Malaysia merdeka, boleh dikatakan 90 peratus hingga 95 peratus kawasan desa yang jauh dari bandar dan kota telah dapat menikmati kemudahan jalan raya yang telah mengubah keadaan dan rezeki penduduk desa. Walau bagaimanapun, perubahan dan kebaikan ini tidak mungkin berlaku tanpa membebankan alam sekitar. Lazimnya, setiap perbuatan dan perubahan itu membawa bersamanya kebaikan dan keburukan.
5.1       Pencemaran Udara
Pencemaran udara adalah salah satu kesan sampingan daripada sistem pengangkutan iaitu kenderaan bermotor.[8] Kesan negatif yang disebabkan oleh sistem pengangkutan merupakan faktor terbesar yang menyebabkan pencemaran udara. Dianggarkan setiap tahun, lebih kurang 13.6 juta tan gas-gas beracun yang berpunca daripada penggunaan kenderaan merosakkan kawasan hutan, tasik dan kehidupan laut. Gas beracun ini juga turut menambahkan kesan rumah hijau serta membahayakan kesihatan manusia sejagat.
Ahli sains telah membuktikan bahawa pengangkutan secara keseluruhan menghasilkan 64% gas Nitrogen Oksida (unsur utama yang menyebabkan terjadinya hujan asid), 42% Hidrokarbon, 66% Karbon Monoksida, 32% Plumbum, 30% Karbon Dioksida, 74% Benzena (merupakan bahan beracun), serta Toluena, Xilena, dan Etilena yang tidak diketahui jumlah peratusannya.
Sekiranya dikaji jenis sistem pengangkutan (pengangkutan darat, laut dan udara) maka jelaslah bahawa kenderaan bermotor seperti kereta, lori, motosikal dan bas merupakan punca utama pencemaran berbanding dengan kapal laut dan kapal terbang. Analisis yang dibuat di Switzerland menunjukkan sistem pengangkutan darat, kecuali kereta api, menggunakan sebanyak tiga kali ganda keluasan tanah. Ini melibatkan penggunaan tenaga sebanyak 3.5 kali ganda bagi kereta dan 8.7 kali ganda bagi lori dan trak yang menghasilkan 9 kali ganda pencemaran. Sekiranya analisis yang dibuat di Malaysia, berkemungkinan statistik yang sama akan di dapati dan barang kali juga lebih tinggi daripada hasil kajian di Switzerland memandangkan kepada pertambahan penggunaan kenderaan bermotor ( terutamanya kereta ) di Malaysia akhir-akhir ini.

5.2       Pencemaran Bunyi
Pertambahan kenderaan di kawasan bandar boleh menghasilkan bunyi yang bising dan mencemarkan bunyi di bandar. Penduduk yang tinggal berhampiran dengan jalan raya utama dan lebuh raya selalu mengalami keadaan yang bising dan ketenteraman emosi mereka akan terganggu. Selain itu, kerja-kerja pembinaan jalan raya dan lebuh raya juga boleh menghasilkan bunyi bising yang kuat. 

5.3       Perubahan Landskap
Pembinaan sistem pengangkutan boleh mengubah landskap fizikal sesuatu kawasan. Pembinaan lebuh raya atau melebarkan jalan raya boleh menyebabkan cerun bukit dipotong dan hutan-hutan ditebang dengan banyaknya. Projek memotong dan menarah bukit boleh menyebabkan kejadian hakisan cerun. Seterusnya apabila berlaku hujan lebat, air hujan boleh melonggarkan tanah dan menyebabkan berlakunya tanah runtuh

6.0       LANGKAH-LANGKAH PENCEGAHAN PENCEMARAN ALAM SEKITAR

Penjagaan alam sekitar adalah sangat penting bagi mengelakkan masalah besar yang akan timbul kemudian hari. Jika alam sekitar tidak dijaga dan dipelihara dengan betul, hal ini boleh memberi masalah kepada masyarakat dan hidupan lain. Oleh itu, langkah pencegahan dan pengawalan telah dijalankan oleh pihak-pihak tertentu bagi menjamin kualiti udara di Malaysia. Antara langkah-langkah pencegahan yang boleh dilakukan adalah dengan mengelakkan penggunaan klorofluorokarbon (CFC) dan melalui perundangan dan penguatkuasaan.[9]
            Dalam usaha mengawal pencemaran di Malaysia, kerajaan telah membuat beberapa peraturan dan kaedah. Dalam konteks pencemaran udara yang disebabkan oleh kenderaan bermotor, peraturan-peraturan yang ditetapkan boleh didapati dalam Peraturan-peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Udara Bersih), 1978, Kaedah-kaedah Kereta Motor (Kawalan Pelepasan Asap dan gas), 1977. Selain itu, pencemaran udara juga boleh dikawal dengan menggunakan Peraturan-peraturan Kualiti Alam Sekitar (Kawalan Pelepasan daripada Enjin Petrol) 1996 dan Peraturan-peraturan Kualiti Alam Sekitar (Kawalan Pelepasan daripada Enjin Diesel) 1996.
Selain itu kita patut mengurangkan penggunaan penyaman udara dalam kenderaan bermotor kecuali jika benar-benar diperlukan. Penggunaan alat penyaman udara boleh menghasilkan gas Klorofluorokarbon (CFC) dan menambahkan penggunaan minyak hingga 12 % terutamanya sewaktu kesesakan lalu lintas. Penggunaan alat penyaman udara boleh digantikan dengan penggunaan ventilator udara dan membuka tingkap sewaktu memandu. Menggunakan kadbod penghalang cahaya di cermin hadapan dan belakang ketika meletakkan kenderaan bermotor di tengah panas juga boleh mengurangkan kepanasan dalam kenderaan bermotor. Dengan ini kita dapat mengurangkan penggunaan alat penyaman udara sewaktu memandu kenderaan seterusnya dapat mengurangkan pencemaran alam sekitar.
Berkongsi kenderaan untuk ke pejabat atau tempat-tempat tertentu bukan sahaja menjimatkan tenaga dan wang, malahan adalah satu cara yang lebih bersih dan bijak dalam memulihara alam sekitar daripada tercemar. Selain itu, menyelesaikan seberapa banyak tugas dalam satu perjalanan juga boleh menjimatkan penggunaan minyak. Akhir sekali kita seharusnya mengurangkan penggunaan kenderaan bermotor bagi perjalanan jarak dekat. Penggunaan basikal, kenderaan awan ataupun berjalan kaki adalah lebih baik untuk alam sekitar di samping memberi kesan yang positif terhadap kesihatan kita. Penglibatan Jabatan Alam Sekitar (JAS) dalam melaksanakan tanggungjawabnya hanya akan tercapai dengan kerjasama dan kefahaman masyarakat umum akan betapa pentingnya penjagaan alam sekitar. Alam sekitar yang bersih dan terlindung mencerminkan masyarakat yang harmonis dan sihat bagi menerajui pembangunan sains dan teknologi negara.


7.0       KESIMPULAN

Kesimpulannya, kepesatan pembangunan dan perkembangan sistem pengangkutan yang semakin meningkat banyak memberi kesan kepada masyarakat dan alam sekitar, sama ada kesan negatif mahupun kesan positif. Pembangunan sesebuah bandar bertujuan membawa transformasi yang lebih bermakna dan diharapkan agar negara dapat mengharungi arus globalisasi yang kian mencabar dari semasa ke semasa.
Kepesatan bandar telah membawa kepada perkembangan sistem pengangkutan yang selaras dengan keperluan masyarakat yang semakin meningkat. Kawasan-kawasan yang dibangunkan ini mempunyai fungsi yang tersendiri dan memberi faedah antara satu sama lain. Kawasan-kawasan yang dicantumkan sehingga wujudnya wilayah, mempunyai fungsi tertentu yang membolehkan pergantungan berlaku antara satu kawasan dengan kawasan yang lain. Contohnya kawasan yang mempunyai kemudahan pengangkutan mempunyai hubungan rapat dengan kawasan yang terdapat banyak peluang pekerjaan, yang menjadi tempat tumpuan orang ramai.
Hal ini jelas menunjukkan bahawa sistem pengangkutan dan pembangunan sesebuah kawasan merupakan dua perkara yang saling berkaitan dan mempunyai kepentingan tersendiri dalam sistem sosial masyarakat khususnya di Malaysia. Walau bagaimanapun, dalam menikmati kepesatan pembangunan dan perkembangan sistem pengangkutan, kesan-kesan di sebaliknya perlu dikawal dan seharusnya langkah-langkah yang sewajarnya perlu diambil bagi mengelakkan kesan negatif terhadap masyarakat dan alam sekitar.


BIBLIOGRAFI
Azura Sarbini, 2011. Tesis : Kajian Pengaruh Jumlah Kenderaan Terhadap Pencemaran Udara di Jalan Skudai. Universiti Teknologi Malaysia : Johor
Ibrahim Wahab, 1988. Pengangkutan dan Struktur Bandar. Penerbit Universiti Sains Malaysia : Pulau Pinang.
Jamaluddin Md. Jahi, 1996. Impak Pembangunan Terhadap Alam Sekitar. Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia : Bangi, Selangor
Khairani Alladin @ Jalaludin, 1993. Pengangkutan Darat : Kesannya terhadap Alam Sekitar : Kajian Kes di Kuala Lumpur. Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka : Selangor Darul Ehsan.
Mohmadisa Hashim, Mohamad Suhaily Yusry Che Ngah, 2005. Pembangunan dan Alam Sekitar di Malaysia. Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris : Tanjong Malim, Perak HHakaoeoe
Mohd. Razali Agus, Fashbir Noor Sidin, 2000. Perbandaran dan Perancangan Persekitaran. Utusan Publication & Distributors Sdn. Bhd : Kuala Lumpur.
Pengangkutan di Iskandar Malaysia, Diperoleh pada 28 Oktober 2011,  daripada laman sesawang, http://www2.iskandarmalaysia.com.my/pengangkutan-di-iskandar-malaysia
Thomas R. Detwyler, Melvin g. Marcus ; terjemahan Sulung Muhamad, 1985. Pembandaran dan Persekitaran Geografi Fizikal Bandar. Dewan Bahasa dan Pustaka : Kuala Lumpur.


[1] Mohd. Razali Agus, Fashbir Noor Sidin, 2000. Perbandaran dan Perancangan Persekitaran. Utusan Publication & Distributors Sdn. Bhd : Kuala Lumpur. Hlm. 11.
[2] Azura Sarbini, 2011. Tesis : Kajian Pengaruh Jumlah Kenderaan Terhadap Pencemaran Udara di Jalan Skudai. Universiti Teknologi Malaysia : Johor. Hlm.9.
[3] Khairani Alladin @ Jalaludin, 1993. Pengangkutan Darat : Kesannya terhadap Alam Sekitar : Kajian Kes di Kuala Lumpur. Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka : Selangor Darul Ehsan. Hlm. 19.
[4] Ibrahim Wahab, 1988. Pengangkutan dan Struktur Bandar. Penerbit Universiti Sains Malaysia : Pulau Pinang. Hlm 12.
[5] Diperoleh pada 28 Oktober 2011, Pengangkutan di Iskandar Malaysia, di laman sesawang http://www2.iskandarmalaysia.com.my/pengangkutan-di-iskandar-malaysia
[6] Mohmadisa Hashim, Mohamad Suhaily Yusry Che Ngah, 2005. Pembangunan dan Alam Sekitar di Malaysia. Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris : Tanjong Malim, Perak. Hlm. 13.
[7] Jamaluddin Md. Jahi, 1996. Impak Pembangunan Terhadap Alam Sekitar. Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia : Bangi, Selangor. Hlm. 19.
[8] Thomas R. Detwyler, Melvin g. Marcus ; terjemahan Sulung Muhamad, 1985. Pembandaran dan Persekitaran Geografi Fizikal Bandar. Dewan Bahasa dan Pustaka : Kuala Lumpur. Hlm.106.
[9] Azura Sarbini, 2011. Tesis : Kajian Pengaruh Jumlah Kenderaan Terhadap Pencemaran Udara di Jalan Skudai. Universiti Teknologi Malaysia : Johor. Hlm.29.

61 comments:

 1. siap jugak kerja sekolah saya

  ReplyDelete
 2. thanx 4 dis infrmation..it rlly help me to prpare our assignmnt..^^

  ReplyDelete
  Replies
  1. Most Welcome :)
   gud luck for ur assignment..

   Delete
  2. nux crik kepentingan,k0nsep n mslah .. adw x at cni ??

   Delete
 3. TRima kaseh kt org yg dah buat nie ,, sbb dah bgi byk maklumat untuk sye m'buat kerje SAINS.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Sama2.. Smoga brmanfaat utk kita..
   Sy cuma kongsikan hasil krja sy di semester terakhir sy blajar di UPSI..

   Delete
 4. hello there and thank you for your info – I have definitely picked up something new from right here.
  I did however expertise several technical issues using this website, as I experienced
  to reload the site a lot of times previous to I could get it to load properly.
  I had been wondering if your web host is OK? Not that I am complaining, but sluggish loading instances times will
  very frequently affect your placement in google and could damage your quality score
  if advertising and marketing with Adwords. Anyway I'm adding this RSS to my email and could look out for much more of your respective exciting content. Ensure that you update this again soon.

  Here is my website :: insomnia 60 year old woman
  Visit my weblog :: insomnia king

  ReplyDelete
 5. thanks 4 the information....
  icould finish my folio..soon...tqvm!!!!

  ReplyDelete
 6. i noe u recieve many 10 oledi. but i just 1 show my gratitude... really 10z.. :)

  ReplyDelete
 7. wah..lawa lh awk pnye blog....pndai awk wat (y)

  ReplyDelete
 8. thankx 4 d info tat u post ,. it rely heklp me 4 my kerja kursus pa.

  ReplyDelete
 9. A lot of thanks !! Maklumat kt sini byk sgt tolong ntk selesaikan kerja kursus.Btw keep it up okeyy ?? Byee ! =)

  Hug & Love
  follow me = @by_mawad

  ReplyDelete
 10. arrrrrrrggggg..........keja sya x hbis lgi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  ReplyDelete
 11. walau pun saya xdpt apa y saya nk but its such a good job doing this

  ReplyDelete
 12. thanks a lot.... its realy helping me in my project

  ReplyDelete
 13. TQ For this info :)

  ReplyDelete
 14. chomel gila blog ni ! info pon byk .. tq .. hmpir siap mini thesis sy..

  ReplyDelete
 15. I go to see each day a few web sites and websites to read articles, except this web site presents quality
  based articles.

  My webpage: Dayton Movers

  ReplyDelete
 16. "Di Johor, Lebuh Raya Pan-Borneo menghubungi Bandaraya Kuching, Sibu dan Miri"..saya orang Johor, tak pernah pulak jumpa Lebuh Raya Pan Borneo....nice article tapi how accurate is the information?

  ReplyDelete
 17. hihi tq kak! blog ni comel sgt!! saya gunakan info ni for kerja kursus GEO. hehe :D

  ReplyDelete
 18. leging larh blog nie

  ReplyDelete
 19. yeay ada pun panduan nak buat terima kasih :)

  ReplyDelete
 20. Terimah kasih

  ReplyDelete
 21. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 22. thankyou !

  ReplyDelete
 23. Nice blog and it help me alot siz!

  ReplyDelete
 24. akhirnya jumpa jugak maksud kemudahan awam..dah 2 jam cari =='
  terima kasih kawan =3
  jumputlah melawat blog saya jugak =3

  ReplyDelete
 25. Terima kasih banyak maklumat yg membantu
  & blog yg cantik.

  ReplyDelete
 26. Terima Kasih atas postnya !

  ReplyDelete
 27. Thank you for the post!! It save my life from PBS!!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Siap jugak pbs geo

   Delete
 28. comel lhar blog niee ,, sdap jew mta mmandang !!! ;D

  ReplyDelete
 29. THANX BYK2 MOHON SHARE YE TQ

  ReplyDelete
 30. thank you akak help saya for my folio

  ReplyDelete
 31. Terima kasih ye akak .

  ReplyDelete
 32. Anda ingin keluar membeli barang?
  Sy menyediakan servis prebet sapu...
  Harga bole runding...
  Isnin - jumaat : malam sahaja
  Sabtu & ahad : full day...
  014-2619692
  011-29063938
  Nazrin..

  ReplyDelete
 33. Hope4Geography10/05/2013 3:29 am

  Thanks a lot for the sufficient information which is enough for me to put an end to my BAND 5 Geography project. Once again, TQ....

  ReplyDelete
 34. thanks a lot for the info..lately pbs makin susah..

  ReplyDelete
 35. thanks a lot for the info..lately pbs makin susah..

  ReplyDelete
 36. thank for this detail information.it really help full to me to do my pbs

  ReplyDelete
 37. thnx ! This information details really helpful ..
  #mission_accomplished !

  ReplyDelete
 38. hai!!thanks!!!kalau sempat,follow la blog saya..nazurahnabilah.blogspot.com.share a lot of thingwif me in future!!

  ReplyDelete
 39. thanks atas maklumat tuu.. siap gak laporan sy :)

  ReplyDelete
 40. Thanks atas maklumat walaupun sebenarnya tak berapa nak cukup ;A;

  Btw blog ni dh cukup cantik dah tapi macam semak lah...susah nak highlight perkataan sebab ada bubble mengacau..kalau boleh buat blog yang cantik, sedap mata memandang dan menyenangkan hati :)

  Try visit http://www.seungcheolchoi.blogspot.com dan lihat. Blog to comel jea kan? Tapi tak delah semak sangat. Saya komen hanya sbg seorang yang agak pakar dalam bidang designing blog ni :) Anggaplah komen saya sebagai komen yang membina, okay? ;)

  Btw, thanks sekali lagi utk info yg diberikan :D

  ReplyDelete
 41. akak... sy mintak izin nk cilok mende nih eh?? tenkiuu

  ReplyDelete
 42. Tq coz akq siarkan blog nie kat internet n dpt sy wat kerja kursus geografi band 5 nie.........

  ReplyDelete
 43. tocey2 fr u..sgla mklumt ni bgus utk sy menambah ilmu menampakkan lg project sy. tq;)

  ReplyDelete
 44. nk ambik sket untuk assingnment

  ReplyDelete
 45. salam..awk ade info tak dulu zaman perang dunia kedua,apa yang jepun angkut guna keretapi ye?

  ReplyDelete